Jak wiadomo dzieci są bacznymi obserwatorami świata dorosłych, bo to od nich uczą się wszystkiego, dlatego plagą naszych czasów są przebodźcowane dzieci, które mają problemy z uważnością, koncentracją, doświadczeniem chwili.

Pokolenie INSTANT to młodzi ludzie, którzy nastawieni są na natychmiastowe gratyfikacje i ciągłe zmiany.

Trening uważności jest doskonałą przeciwwagą tego wszystkiego czego doświadczają współczesne dzieci i młodzież. Dzieci z natury są ciekawe świata i kreatywne, chętnie uczą się rzeczy nowych, lubią spędzać czas inaczej niż zwykle, są doskonałymi obserwatorami, dlatego angażowanie wszystkich zmysłów i obserwacja własnego oddechu są dla nich doskonałym sposobem nie tylko na wytchnienie, relaks ale również pobudzają naturalne, twórcze zdolności oraz rodzą większą chęć zadawania nowych, czasem bardzo dociekliwych pytań.

Poprzez świadomy kontakt z otoczeniem oraz umiejętność zauważania swoich emocji młodzież i dorośli z kolei budują pozytywne relacje z ludźmi.